Toggle Tags

Tagcloud navigation

Just click according to your interests - the bigger the word, the more information available!

Tags:

Karlova Studánka © Zdeněk Strnadel

//// Česká republika

Karlova Studánka: zdravie z hlbokej prírody

Karlova Studánka pod najvyššou moravskou horou Pradědom (1491 m) predstavuje ako priesečník horskej turistiky, lyžovania a kúpeľníctva.

 

Okolité hlboké horské lesy poskytujú nielen čerstvý vzduch a minerálne vody, ale i pocit z ničím nerušenej prírodnej divokosti.

Už od stredoveku sem prichádzali baníci, aby si ošetrili zranenia alebo boľavé miesta tunajšou vodou, vyvierajúcou z lúk a kopcov. Epocha kúpeľníctva sa začala písať za doby nasledovníkov Márie Terézie. Jej vnuci prepožičali svoje mená jednotlivým prameňom, stavba kúpeľných domov s kompletným liečebným aj ubytovacím servisom nahradila pôvodné jednoduché kúpele už okolo roku 1870. Väčšina dnešných pamiatkovo chránených stavieb v obci nesie typické rysy sudetskej horskej architektúry. Celá obec je stvorená pre potreby kúpeľných hostí - jednotlivé časti obce oddeľujú parčíky, arboréta, altánky s minerálnou vodou.

Obyvatelia Karlovej Studánky sú na príval turistov už zvyknutí, ich jazyková pripravenosť je až na výnimky perfektná a štandard ponúkaných služieb ide neustále nahor. Liečebné pobyty zahrnujú riešenie alergických ťažkostí, ochorení kĺbov alebo vysokého tlaku. Pravdepodobne tamojšie pramene dokážu aj zo starcov robiť mladíkov a z mladíkov dospelých mužov. Príďte sa presvedčiť!

Viac: http://www.k.studanka.cz/

Nezabúdajte: So zážitkovou kartou stránky mycentrope.com získate najlepšie voľnočasové zážitky v tomto regióne za mimoriadne ceny!