Toggle Tags

Tagcloud navigation

Just click according to your interests - the bigger the word, the more information available!

Tags:

Beinále v Moravské zemské galerii © Zdeněk Strnadel

//// Česká republika

Moravská galéria: umenie rozosiate po meste

Stará Moravská galéria sa stará o prezentáciu histórie a súčasnosti umenia a dizajnu v Brne v troch historických budovách.

 

V súčasnosti tvorí Moravskú galériu Miestodržiteľský palác, Pražákov palác a Umelecko-priemyselné múzeum. Miestodržiteľský palác nájdete na okraji Moravského námestia, vedľa kostola svätého Tomáša. Druhé dve expozície sa nachádzajú tesne vedľa seba, na Husovej ulici (tú poznáte ľahko podľa jej koncov: na jednom je “červený kostol”, na druhom bastión s obeliskom na znamenie víťazstva nad Napoleonom Bonapartom). Pražákov palác (Husova 18) hostí stálu expozíciu moderného umenia a dopĺňajú ju krátkodobé výstavy moderného a súčasného umenia. Umelecko-priemyselné múzeum (Husova 14) sa zameriava na dejiny priemyselného a grafického dizajnu, okrem stálej expozície sa tu konajú výstavy zahŕňajúce architektúru, maliarstvo, grafiku apod. V Miestodržiteľskom paláci sa prezentuje bohatá zbierka starého umenia a menšie výstavné projekty. 

Moravská galéria poteší aj rozsahom služieb: predajňa umelecky zameraných publikácií, dvojjazyčné edície, možnosť objednať si jazykovo vybaveného sprievodcu na krátku prehliadku či dlhšiu návštevu spojenú s prednáškou. V Miestodržiteľskom paláci dokresľuje atmosféru nesmierne sympatická kaviareň Pod Obrazy, ktorá disponuje pravdepodobne najchladnejším záhradným posedením v Brne (v lete je nádvorie paláca jedným z mála miest, kam nedosiahne slnko a horúčava). Moravská galéria už od roku 1963 usporadúva medzinárodné bienále grafického dizajnu, ktoré je tak najstaršou prehliadkou grafiky na svete.

http://www.moravska-galerie.cz/

Nezabúdajte: So zážitkovou kartou stránky mycentrope.com získate najlepšie voľnočasové zážitky v tomto regióne za mimoriadne ceny!