Toggle Tags

Tagcloud navigation

Just click according to your interests - the bigger the word, the more information available!

Tags:

Centropepreis 2014 © Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

//// Rakúsko

Ocenenie Centrope 2014 pre Agnes Katona

Prezidentka „kultúrnej platformy medzinárodnej dunajskej filharmónie“ bola poctená vo viedenskej radnici (Wiener Rathaus).

Cenu nadácie Centrope dotovanú sumou 10 000 Eur získala tento rok Agnes Katona. Prezidentka spolku „Kultúrna platforma medzinárodnej dunajskej filharmónie“ bola oslavovaná a poctená v priestoroch viedenskej radnice (Wiener Rathaus). V zdôvodnení sa uvádza, že Katona dokázala vytvoriť pomocou „stredoeurópskeho medzinárodného orchestra intelektuálnu a kultúrnu sieť v regióne. Cenu predali víťazke poradkyňa a zástupkyňa Európskej komisie a viedenskej mestskej rady Elisabeth Vitouch a Reinhard Karl - riaditeľ banky Raiffeisen-Landesbank NÖ-Wien.

Srdečné blahorečenie predniesla Ildiko Raimondi (komorná speváčka): Nie náhodou sa orchester volá „dunajská filharmónia“. Pretože tak, „ako Dunaj spája mnoho veľkých aj malých vodných tokov, z ktorých vzniká mocný prúd“, tak aj orchester spája mnoho krajín a ich hudobníkov a hudobníčky.

O nápade

Cena, o ktorej vznik sa zaslúžilo mesto Viedeň a banka Raiffeisen oceňuje „výnimočný výkon v oblasti cezhraničnej regionálnej spolupráce". Táto cena bola v roku 2014 udelená už ôsmykrát. Výhercu ceny vyberá porota, ktorá pozostáva zo zástupcov zo Slovenska, Česka a Maďarska a tiež zo zástupcov mesta Viedeň a banky Raiffeisen-Landesbank NÖ-Wien.

Iniciatíva Centrope bola privedená k životu v roku 2003 a jej cieľom má byť prispieť k rozvoju cezhraničnej výmeny a budovaniu cezhraničnej spolupráce vo „viedenskom regióne“ (Viedeň, Dolné Rakúsko, Burgenland) a susediacich regiónoch v Česku, Slovensku a Maďarsku. Iniciatíva sa zaoberá výskumom a vzdelávaním a tiež hospodárstvom a pracovným trhom, regionálnym rozvojom, infraštruktúrou, kultúrou, marketingom miest a vzťahmi s verejnosťou.

Organizácia Mycentrope srdečne gratuluje!