Toggle Tags

Tagcloud navigation

Just click according to your interests - the bigger the word, the more information available!

Tags:

Centrope Stiftungspreis © Mycentrope

//// Rakúsko

Udelenie ceny Centrope 2015

Dňa 02.09.2015 bude po deviaty raz udelená cena iniciatívy Centrope. Prihláste svojich favoritov už teraz!

 

Dňa  02.09.2015 o 10:00 hod bude (tento rok po ôsmykrát) udelená cena iniciatívy Centrope v priestoroch Viedenskej radnice (Wiener Rathaus) pod záštitou pani komornej herečky Maresy Hörbiger. Poctení budú tí, ktorí mimoriadne prispeli k rozvoju tohto regiónu. Prihláste svojich favoritov už teraz!

Konečný termín pre cenu Centrope 2014 je: 31.07.2015

Iniciatíva „CENTROPE“ bola privedená k životu v roku 2003 a jej cieľom má byť prispieť k rozvoju cezhraničnej výmeny a budovaniu cezhraničnej spolupráce vo „viedenskom regióne“ (Viedeň, Dolné Rakúsko, Burgenland) a susediacich regiónoch v Česku, Slovensku a Maďarsku.

Cena iniciatívy Centrope: Dotácia: 10 000 Euro

Cena Centrope je dotovaná sumou 10 000 Eur a je udeľovaná porotou odborníkov buď inštitúcii, alebo osobe, ktorá sa zaslúžila o „výnimočný úspech v oblasti cezhraničnej regionálnej spolupráce“. Hľadajú sa jednotlivci, ktorí sa v rámci svojej práce (napr. pri zastupovaní svojej inštitúcie) zaslúžili o výnimočnú myšlienku a iniciatívu v oblasti cezhraničnej spolupráce v oblasti tohto regiónu.

Navrhnúť je možné jednotlivcov a/alebo inštitúcie zo spoločného regiónu písomnou formou, ktorá musí mať nasledujúci obsah:

  • Meno osoby, ktorá nesie zásluhy;
  • kontaktná adresa a telefónne číslo;
  • zhrnutie – max. rozsah 1 stránka A4 – posúdenie hodnoty zásluhy (nezabudnite, prosím, uviesť aj obdobie, kedy musí byť projekt uskutočnený);
  • meno a adresa navrhovateľa alebo inštitúcie;
  • telefónne číslo a e-mailovú adresu pre prípadné otázky.

A tu môžete priamo na stránke mycentrope prihlásiť svojich favoritov na ocenenie: http://www.mycentrope.com/de/home/partner/centrope-preis


Do 31.07.2015 je možné odoslať prihlášku aj písomne na nasledujúcu adresu:
Juryvorsitzender Ing. Karl Hanzl
Schulverein Komensky
Sebastianplatz 3
1030 Wien
E-Mail: centrope-preis@mycentrope.com
Fax: 00 43 / 1 71 33 188 24

Slávnostné udelenie ceny Centrope: 02.09.2015; 10:00 hod. v kamennej sále II (Rathaus, Feststiege 2)