Toggle Tags

Tagcloud navigation

Just click according to your interests - the bigger the word, the more information available!

Tags:

Parkur © www.flickr.com, imaginedhorizons

//// Slovensko

Grand Prix Bratislava

Vrcholové jazdecké podujatie na Slovensku – Mercedes-Benz Grand Prix sa koná pravidelne každý rok v Petržalke.

 

V bratislavskej Petržalke sa každý rok schádza európska parkúrová špička so svojimi ušľachtilými zvieratami závratnej hodnoty. Parkúrové jazdenie je jedným z mála športov, kde sa súťaží bez rozdielu pohlavia, a jednou disciplínou, ktorá si vyžaduje dôveru a súlad medzi zvieraťom a človekom.

História Grand Prix Bratislava

Bratislavská Grand Prix je jedným z najvýznamnejších a najstarších jazdeckých podujatí v Európe. Prvé významné medzinárodné parkúrové preteky v Bratislave vtedy ešte pod názvom Zlatá podkova sa usporiadali v roku 1965 na Mladej garde, až o dva roky neskôr sa presunuli na súčasné kolbisko. Prestíž Veľkej ceny preteky získali v roku 1971, kedy v hlavnej súťaži zvíťazil slovenský reprezentant Juraj Hanulay na koni Caravella. Slovák sa postavil na stupienok víťazov ešte štyrikrát: Ladislav Gonos (1967), Vladimír Dudáš (1969), Andrej Glatz (1976) a Juraj Hanulay (2005). Ročník 2011 bol mimoriadny, pretože sa ho zúčastnilo takmer sto pretekárov a vyše dvesto koní, nakoľko sa takto mohli kvalifikovať na olympijské  hry v Londýne. Aktuálny ročník opäť privíta najšikovnejšie „zmiešané“ dvojice v tomto náročnom športovom odvetví.

Program Grand Prix

Program začína pretekmi s nižšími prekážkami a pokračuje kvalifikačnými kolami Grand Prix. Zaujímavým bodom programu je divácky atraktívna súťaž – Bariérové skákanie alebo Six bar competition, čo znamená, že jazdci zdolávajú rad tesne zoradených šiestich prekážok, ktoré sa postupne dvíhajú. Hlavná a posledná súťaž – Mercedes-Benz Grand Prix Bratislava umožňuje súťažiacim kvalifikovať sa na majstrovstvá Európy. Na tie najúspešnejšie dvojice z kvalifikačných kôl čakajú prekážky do výšky až 160 cm, dvojskok, trojskok a tiež obávaná vodná priekopa. Počas prestávok v programe sa môžete pokochať pohľadom na drezúrne vystúpenie lipicanov, pozrieť si psí parkúr, kúpiť si nejaký konský suvenír alebo sa občerstviť v niektorom gastrostánku.

Grand Prix v skratke

Miesto: Športový areál TJ Slávia STU, Májová 21, Bratislava

Vstupné: vstup na podujatie je zdarma, môžete si však kúpiť VIP vstupenku s celodenným občerstvením a výborným výhľadom na parkúr

Podrobnejšie informácie nájdete na stránke usporiadateľa www.csio.sk