Toggle Tags

Tagcloud navigation

Just click according to your interests - the bigger the word, the more information available!

Tags:

Madame Tussauds - people © Madame Tussauds

//// Rakúsko

Múzeum Madame Tussauds: voskové figuríny vo viedenskom Prátri

Tradičná zbierka voskových figurín Madame Tussauds má od roku 2011 zastúpenie aj vo Viedni

 

Pri ruskom kole na námestí Riesenradplatz vo viedenskom Prátri môžeme obdivovať svetoznáme voskové figuríny Madame Tussaud. V roku 2011 otvorila tradičná spoločnosť svoju 12. pobočku na svete (Londýn, Blackpool, Hollywood, New York, Las Vegas, Washington D.C., Amsterdam, Berlin, Hong Kong, Shanghai a Bangkok).

Samozrejme, vo viedenskom Prátri nájdete medzi vystavenými exponátmi aj domáce zastúpenie. Spomedzi 65 voskových figurín je 27 domácich prominetov z oblastí filmu, TV, športu, politiky hudby a histórie. Či cisárovná, alebo futbalista, všetci majú niečo spoločné, a to že určitým spôsobom formovali Rakúsko. Neuveriteľne realistické kópie celebrít a osobností sú vystavené aj v interaktívnych kulisách: s Albertom Einsteinom si môžete zasúperiť v inteligenčnom teste, s Johannom Straussom dirigovať viedenský valčík, s prezidentom Heinzom Fischerom predniesť reč alebo Hansovi Kranklovi strieľať do šibenice. Na viac ako 2.000 metroch štvorcových a troch podlažiach čakajú návštevníkov Madame Tussauds vo Viedni dokonale „živé“ kópie osobností. Spomeňme niekoľko zahraničných prominentov: Johnny Depp, Nicole Kidman, Robert Pattinson, Angelina Jolie alebo Michael Jackson zastupujú showbiznis. Mahatma Gandhi alebo Nelson Mandela reprezentujú svetovú politiku.

Voskové figuríny Madame Tussauds sú majstrovské dielo reprodukcie

Už viac ako 150 rokov vytvárajú dielne Madame Tussauds a Merlin Studios voskové figuríny. Tvorba jednej figuríny trvá od troch do šesť týždňov. Za každou kreáciou stojí tím 20 profesionálnych tvorcov v štúdiách v Londýne. Aby bola kópia čo najpodobnejšia originálu, zaznamenáva sa viac ako 500 presných meraní tela a vyhotovuje sa asi 200 fotografií.

Formovanie hlavy a tela z hliny, následné voskovanie, postupné vplietanie pravých vlasov a nanášanie nespočetných vrstiev farby a tieňovanie sú len niektoré z množstva pracovných postupov. Vyhotovenie jednej figuríny trvá okolo 800 hodín. Náklady na jedno umelecké dielo sa vyšplhajú na 200 000 eur.

Madame Tussaud – matka všetkých voskových figurín

Marie Tussaud, zakladateľka múzeí Madame Tussauds sa narodila 1. decembra 1761. Madame Tussaud, rodená Großholtz, bola umelkyňa, zabávačka, ale hlavne výborná obchodníčka, ktorá vedela efektívne skĺbiť svoj súkromný a pracovný život. Život Madame Tussauds formovali rôzne neuveriteľné udalosti a mnohokrát bol zaujímavejší ako život prominenta tej doby.

Jej mama pracovala ako domáca u Dr. Philipa Curtiusa, majiteľa výstavy voskových figurín v Paríži. Marie sa zamestnala u Philipa Curtiusa a on ju naučil, ako pracovať s voskom a vyrábať masky. Už ako veľmi mladá modelovala Marie Tussaud najznámejších ľudí Francúzka. Počas Francúzskej revolúcie bola nútená preukazovať svoju lojalitu tým, že vyrábala masky popravených aristokratov a sama sa ledva vyhla poprave. V čase, keď neexistovali masovokomunikačné prostriedky, sa jej podarilo zoznámiť ľud so známymi menami tej doby. Po Curtiusovej smrti v roku 1802 presťahovala Madame Tussaud výstavu voskových figurín do Anglicka. V roku 1835 získala značka Madame Tussauds trvalé pôsobisko v Londýne. Na Baker Street Bazaar platili návštevníci 6 pfenigov, aby sa mohli pozrieť do tvárí najznámejších osobností. V roku 1884 sa atrakcia presťahovala na súčasnú adresu na Marylebone Road. Madame Tussaud sa dožila 88 rokov.

Madame Tussauds vo viedenskom Prátri

Otváracia doba: denne od 10.00 do 18.00 hod. (posledný vstup o 17.00), okrem 24.12.

Adresa: Madame Tussauds Wien, Riesenradplatz, 1020 Viedeň

Cena vstupeniek:
dospelí 18,50 €
deti do 14 rokov: 14,50 €
študenti, dôchodcovia 17,50 €
vstup + vosková ruka 24,50 €

Ďalšie informácie : www.madametussauds.com