Toggle Tags

Tagcloud navigation

Just click according to your interests - the bigger the word, the more information available!

Tags:

slovensky raj © www.wikipedia.sk

//// Slovensko

Prázdniny v Centrope: národné parky na Slovensku

Ak chcete turistiku a aktívny pohyb, ponúkame tipy na krásne výlety do dvoch národných parkov. V jednom z nich môžete vidieť unikátny druh kamzíka, ktorý nikde inde nežije.

 

Národný park Slovenský raj

Národný park Slovenský raj sídli v Spišskej Novej Vsi a patrí medzi najmladšie národné parky na Slovensku. Chráni Dobšinskú ľadovú jaskyňu - jednu z najväčších ľadových jaskýň v Európe. Okrem toho ponúka príťažlivú krajinu a obdivuhodné vodopády. Nechýbajú však ani pozoruhodné pamiatky, ktoré dokumentujú najstaršiu históriu osídľovania Spiša a celého Slovenska. Približne jedna pätina národného parku je prísnejšie chránená v rámci 11 národných prírodných rezervácií a 8 prírodných rezervácií.

Na území Slovenského raja nájdete množstvo úzkych kaňonov a hlbokých roklín s vodopádmi, pri zdolávaní ktorých si treba vypomôcť početnými rebríkmi a lávkami. Najnavštevovanejšími roklinami sú Suchá Belá, Veľký Sokol a Róthova roklina. Ďalšími obľúbenými cieľmi sú skalný výbežok Tomášovský výhľad alebo Kláštorisko s ruinami kartuziánskeho kláštora. Veľkým prírodným bohatstvom národného parku je prevažne smrekový les pokrývajúci až 90% jeho rozlohy. V lesoch nájdete nielen pestrú flóru, ale zvieracími obyvateľmi tejto oblasti sú napríklad medveď, rys, vlk a jeleň, či diviak. V skalách hniezdi viacero druhov dravých vtákov a spevavcov.

Tatranský národný park

Naopak, najstarším národným parkom na Slovensku je Tatranský národný park (TANAP), ktorý bol vyhlásený už v roku 1949. TANAP zahŕňa vysokohorskú oblasť Tatier a v európskom meradle je jedinečný ochranou flóry a fauny v najvyšších európskych veľhorách ležiacich severne od Álp.
Pod ochranu sem spadajú najmä horské a vysokohorské rastliny, ako sú napríklad porasty kosodreviny a borovíc alebo nádherná kvetinka plesnivec alpínsky, ktorý nájdeme na mnohých pohľadniciach z Tatier.

Zo vzácnych živočíchov tu žijú orol skalný, medveď hnedý, kamzík tatranský alebo svišť tatranský. Najvzácnejší z nich je však kamzík - symbol Tatier. Patrí medzi unikátne druhy kamzíka, pretože sa po skončení ľadových dôb vyvíjal tisíce rokov úplne izolovane. Z tohto dôvodu sa líši od svojich príbuzných kamzíkov v Alpách či Apeninách a tento druh nemožno nájsť nikde inde na zemi. Keďže v súčasnosti je ich len čosi viac ako 300 kusov, chránia sa veľmi prísne.

Na území Vysokých Tatier sa nachádza najvyšší vrch Slovenska, Gerlachovský štít (2655 m) a symbol Slovenska Kriváň. Park je charakteristický aj výskytom vyše 100 plies a niekoľkých vodopádov. Najväčšie a najhlbšie z tatranských plies je Veľké Hincovo pleso, najvyššie položené jazero je Modré pleso (2192 m.n.m.). Najčastejšie navštevovanými sú Štrbské a Popradské pleso.
Kvôli bezpečnosti sú turistické chodníky vo vysokohorskom prostredí TANAP-u sezónne uzavreté v období od 1.11. do 15.6. Mimo turistických a náučných chodníkov sa môžu návštevníci národného parku pohybovať v čase od 16. júna do 31. októbra v sprievode horských vodcov.

O TANAP-e a jeho obyvateľoch sa možno najviac dozvedieť v Múzeu TANAP-u v Tatranskej Lomnici, ktoré vzniklo v roku 1957. Prehliadka Múzea TANAP-u môže byť pre návštevníkov Tatier výborným začiatkom poznávania prírodných krás tatranskej oblasti, jej histórie i súčasnosti.
 

Nezabúdajte: So zážitkovou kartou stránky mycentrope.com získate najlepšie voľnočasové zážitky v tomto regióne za mimoriadne ceny!