Toggle Tags

Tagcloud navigation

Just click according to your interests - the bigger the word, the more information available!

Tags:

Schloß Buchlovice © CzechTourism.com

//// Rakúsko

Zámok Buchlovice: baroková nádhera

Takto si môžete predstaviť rozšafnú taliansku barokovú vilu. Zámok Buchlovice patrí k najdôležitejším barokovým rezidenciám v Česku.

 

Vďaka svojej dych vyrážajúcej architektúre, rozsiahlym zbierkam, slávnym majiteľom a svojmu významu v posledných rokoch Dunajskej monarchie je zámok slávny aj za hranicami Česka.

Budova zámku sa nachádza na Južnej Morave a v období tesne pred rokom 1700 ju venoval gróf Johann Dietrich Peterswaldsky ako galantný darček svojej manželke Anne Eleonóre z talianskeho rodu Colonna. To vysvetľuje aj vzhľad zámku v talianskom štýle "villa rustica". V jeho okolí nájdete nádherné záhrady.

Politický význam a ďalšie pamätihodnosti
Veľký význam mala budova zámku najmä v období vlády grófa Leopolda Berchtolda okolo roku 1900. V roku 1908 sa tu konalo stretnutie ruského a rakúsko-uhorského ministra zahraničných vecí, ktorého výsledkom bolo rozdelenie sfér politického vplyvu na Balkáne a následná anexia Bosny a Hercegoviny.

V okolí zámku sa nachádza viacero ďalších významných stavieb a pamiatok, ktoré sa oplatí navštíviť: stredoveký hrad Buchlov, staré pútnicke miesto Velehrad, barokový cintorín v Střílkach alebo známe archeologické nálezisko v Starom meste pri Uherskom Hradišti.

Tu nájdete informácie o otváracích hodinách.

Nezabúdajte: So zážitkovou kartou stránky mycentrope.com získate najlepšie voľnočasové zážitky v tomto regióne za mimoriadne ceny!