Toggle Tags

Tagcloud navigation

Just click according to your interests - the bigger the word, the more information available!

Tags:

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)1.1 Az alábbiakban ismertetett feltételek minden, a www.mycentrope.com portálra (a továbbiakban: „portál“) látogatóra és a portálon kínált szolgáltatásokat használóra (a továbbiakban „felhasználó“) vonatkoznak. A portált a mycentrope Közkereseti Társaság működteti. Az alábbi Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF“) tartalmazzék a www.mycentrope.com portál használatának jogilag kötelező érvényű feltételeit. Ellenkező érvényű vagy jelen ÁSZF-től eltérő feltételek nem alkalmazandók, és csak abban az esetben érvényesek, amennyiben azokat a honlap üzemeltetője írásban kimondottan megerősíti. A www.mycentrope.com szolgáltatásainak igénybevételével a felhasználó jelen ÁSZF-et magára nézve kötelező érvényűnek tekinti. A regisztrációval a felhasználónak lehetősége van arra, hogy az ÁSZF-et (és a Közösségi Szabályzatot) megismerje. A szerződési feltételeket folyamatosan ellenőrizzük, ami kiigazításokkal és javításokkal járhat. A honlap üzemeltetője fenntartja magának a jogot arra, hogy jelen szerződési feltételekben bármikor indoklás nélkül változtatásokat hajtson végre. A honlap üzemeltetője a felhasználót időben tájékoztatja az érvényes használati feltételek változásáról (e-mailben vagy a www.mycentrope.com oldalon).

2 Tartalom/a honlap üzemeltetője által nyújtott szolgáltatások
2.1 A honlap üzemeltetője különféle alkalmazásokat tartalmazó információs és kommunikációs portált bocsát a felhasználó rendelkezésére. A jelen használati feltételekben rögzített módon minden felhasználó valamennyi ilyen tartalomhoz személyes használatra szabad hozzáféréssel rendelkezik.
2.2 A portál úgynevezett „közösségi oldalai“ biztosítják a felhasználó számára a honlap interaktív használatának lehetőségét, valamint saját hozzászólások (pl. vélemények) megjelentetését a www.mycentrope.com-on.
2.3 Valamennyi, a felhasználóra vonatkozó adatot (profil) a honlap üzemeltetőjének központi adatbankjában tároljuk. A felhasználók közötti kommunikációban be kell tartani a felelősségteljes és tiszteletteljes magatartás szabályait. Gyalázó, becsmérlő, mások szexuális irányultságát sértő, rasszista megnyilatkozásoknak a www.centrope.com-on nincs helye.

3 Bejelentkezés/regisztráció

3.1 Alapvetően minden felhasználó hozzáférési és használati joggal rendelkezik. Minden felhasználónak, aki a www.mycentrope.com szolgáltatásait korlátozás nélkül igénybe kívánja venni, e célból regisztrálnia kell magát a portálon.
3.2 A www.mycentrope.com-on történő regisztráció ingyenes. Felhasználónként csak egy regisztráció lehetséges. A regisztrációval szerzett jog harmadik félre nem ruházható át.
3.3 A felhasználó szabadon megválaszthatja felhasználói nevét és jelszavát. A felhasználó kijelenti, hogy a honlap üzemeltetőjének megadott valamennyi személyes adata megfelel a valóságnak. A felhasználó a regisztrációs adatok elküldésével (és egyúttal hozzáférésének a részére küldött regisztrációs e-mailben található aktiváló link útján történő aktiválásával) egyetértését fejezi ki a portál és a felhasználói közösség tartalmainak használatával kapcsolatban.
3.4 A felhasználó köteles titkokban tartani hozzáférési adatait. Amennyiben a felhasználó tudomást szerez a felhasználói adataival történő visszaélésről, haladéktalanul jeleznie kell ezt a honlap üzemeltetője felé (redaktion@mycentrope.com), és meg kell változtatnia jelszavát.
3.5 A honlap üzemeltetője nem ellenőrzi, hogy az adatok megfelelnek-e a valóságnak, illetve a jogszerű használat szabályainak.
3.6 A nyereményjátékokban alapvetően minden felhasználó részt vehet. A honlap üzemeltetője egyes nyereményjátékok esetében korlátozhatja a részvételre jogosult felhasználók körét (pl. csak 18 évnél idősebbek vehetnek részt a játékban). Erre az adott játék részvételi feltételeiben külön felhívják a figyelmet. Minden felhasználó csak egyszer vehet részt egy adott nyereményjátékban, melynek során meg kell adnia e-mail címét és/vagy postacímét. A felhasználó egy adott játékra különböző e-mail címekkel történő többszöri jelentkezése nem megengesett! A honlap üzemeltetője fenntartja magának a jogot arra, hogy kizárja a játékból a részvételi feltételeket megszegő felhasználót, és megvonja a részvételi jogát a nyereménysorsoláson. A nyeremény készpénzre nem váltható, a jogi út kizárva. A részvétellel a felhasználó hozzájárul teljes nevének és lakóhelyének/kerületének nyilvánosságra hozatalához a www.mycentrope.com oldalon.

4 Szerzői jogok/tartalmakra vonatkozó jogok
4.1 A honlap üzemeltetőjét megilleti valamennyi szerzői és egyéb védelmi jog, illetve a portál oldalainak használati joga, beleértve a layout-ot és bizonyos tartalmakat is.
4.2 A honlap üzemeltetője által a portálon elérhetővé tett tartalmakat a felhasználó csak személyes és egyéni célokra használhatja fel. A tartalmak kereskedelmi célú felhasználása tilos.
4.3 A felhasználó számára eredményes regisztrációt követően kifejezetten megengedett saját tartalmak feltöltése a portál megfelelő oldalaira. A felhasználó kifejezetten nem jogosult ezzel szemben saját cikkek feltöltésére (sem általában, sem bizonyos időtartamra). A honlap üzemeltetője ezért mindenkor jogosult a felhasználó által létrehozott tartalmak kezelésére, a formattálás módosítására, a tartalmak minőségének optimalizálására, a tartalmak lerövidítésére, illetve azok teljes vagy részleges eltávolítására.

5 Személyes adatok védelme

5.1 A honlap üzemeltetője a felhasználó személyes adatainak gondos és felelősségteljes kezelését kiemelkedően fontosnak tartja. A portál használatával a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a regisztrációkor megadott adatait és bizonyos egyéb adatait a honlap üzemeltetője kezelje és felhasználja (ahogy azt az ÁSZF és a Közösségi Szabályzat rögzíti).
5.2 A honlap üzemeltetője a felhasználó személyes adatait annak kifejezett beleegyezése nélkül kizárólag a szerződés teljesítése céljából gyűjti, használja és dolgozza fel a szerződéses jogviszony időtartama alatt (a regisztráció időpontjától kezdve). Az adatok gyűjtése, felhasználása és feldolgozása elektronikus úton történik.
5.3 A honlap üzemeltetője felhívja a felhasználó figyelmét arra, hogy az interneten történő adatátvitel védelme és biztonsága nem teljesíthető száz százalékosan. A felhasználó saját hozzáférési adatainak biztonságáért egy személyben visel gondossági kötelezettséget.
5.4 A felhasználónak bármikor módjában áll megtekinteni és megváltoztatni az általa a portálon tárolt profiladatokat. Ezen adatok teljes eltávolítása csak a honlap üzemeltetőjéhez a redaktion@mycentrope.com címen intézett kérés után történhet meg.

6 A felhasználó kötelezettségei
6.1 A www.mycentrope.com portál használata kizárólag jelen ÁSZF (és a Közösségi Szabályzat) szerint lehetséges.
6.2 „Felhasználó“ a portál anonim és regisztrált látogatója lehet. Ez egyéni felhasználó és/vagy vállalkozó is lehet. Anonim felhasználók azok, akik a www.mycentrope.com-on nem regisztráltatták magukat, és akik a regisztrált felhasználóktól eltérően csak korlátozott hozzáféréssel rendelkeznek a portálhoz.

7 Használati jogok/feltöltött tartalmakra vonatkozó jogok
7.1 A felhasználó jogosult a portál jelen ÁSZF szerinti használatára, és a www.mycentrope.com szolgáltatásaira vonatkozó egyszerű használati joggal bír. Saját tartalmainak (szöveg, kép, videó, hozzászólás stb.) a portálra való feltöltésével feljogosítja a felhasználó a honlap üzemeltetőjét arra, hogy azokat ellentételezés, illetve időbeli és térbeli korlátozás nélkül megjelentesse és/vagy megjelentetésükre megbízást adjon, azokat feldolgozza és/vagy feldolgoztassa, továbbá más módon harmadik fél rendelkezésére bocsássa. A felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a honlap üzemeltetője a felhasználó által feltöltött tartalmakat kezelje, a formattálást módosítsa, a tartalmak minőségét optimalizálja, és a tartalmakat lerövidítse.

8 A honlap üzemeltetőjének felelősség alóli mentessége
8.1 A honlap üzemeltetője által rendelkezésre bocsátott tartalmak és információk a lehető legnagyobb gondossággal kerültek megszerkesztésre. Az információk tartalmi hiánytalanságáért és helyességéért a honlap üzemeltetője az egyes esetekben nem vállal felelősséget. Esetleges nyomdai és/vagy idézési hibákért vagy időközbeni változtatásokért a honlap üzemeltetője nem vállal felelősséget. A honlap üzemeltetője nem vállal felelősséget a felhasználó által feltöltött tartalmak helyességért, a feltöltött képekért, videókért, személyes adatokért, linkekért stb., és nem is ellenőrzi ezeket. A honlap üzemeltetője kifejezetten elhatárolódik a feltöltött tartalmaktól és linkektől. A honlap üzemeltetője nem vállal felelősséget az információkkal való visszaélésért a felhasználó vagy harmadik fél által. A honlap üzemeltetője kifejezetten fenntartja magának a jogot arra, hogy kifogást emeljen a felelősségben való osztozás ellen.

9 A szerződés felmondása, illetve az ÁSZF be nem tartása
9.1 A portált a felhasználó időbeli korlátozás nélkül használhatja. A tagság a felhasználói szerződés felhasználó vagy a honlap üzemeltetője általi felmondásával szűnik meg. Az ingyenes felhasználói szerződést mindkét fél bármikor indoklás nélkül felmondhatja e-mailben a honlap üzemeltetője felé. Jelen ÁSZF be nem tartása esetén a honlap üzemeltetője fenntartja magának a jogot az érintett felhasználó adatainak és hozzászólásainak törlésére, hozzáférésének megszüntetésére, a felhasználó részleges vagy teljes kizárására a portál további használatából vagy a felhasználói szerződés azonnali felmondására.

10 Kapcsolat
Ha kérdése, kérése problémája vagy javaslata van, lépjen kapcsolatba a mycentrope.com szerkesztőségével a redaktion@mycentrope.com címen.

Személyre szabottan Önnek: kattintson érdeklődésének megfelelően – minél nagyobb a link mérete, annál több információval szolgálunk Önnek!

11 Utazás
mycentrope.com a meghirdetett utazások esetében csupán a közvetítő szerepét tölti be, a weblapon megjelenített utazások szervezése és lebonyolítása nem tartozik az illetékességi körébe. Az utazásokat a mindenkori utazásszervező bonyolítja, aki mind a foglalásért mind a foglalás visszaigazolásáért felelős. Igényeiket és panaszaikat tehát kizárólag az utazás szervezőjének ill. a megadott helyek egyikéhez eljuttatni szíveskedjenek.