Toggle Tags

Tagcloud navigation

Just click according to your interests - the bigger the word, the more information available!

Tags:

A Centrope-régió

Az Európa szívében fekvő Centrope-régióban - amely magában foglalja Csehországot, Szlovákiát, Magyarországot és Ausztriát – találjuk Európa egyik legdinamikusabb, nemzeteket átfogó gazdasági területét. A Centrope-térség különlegessége a fekvése az elismert nyugat-európai gazdasági központok és a gyorsan fejlődő kelet-európai piac között. A résztvevő régiók ma az átlagnál magasabb gazdasági növekedést tudnak felmutatni. A Centrope-régióban kereken 15 millió ember él.

Egy közép-európai központ fejlődése

A Centrope-régió, mint egyike a legfiatalabb, határokat átlépő európai régióknak az Európai Unió régi és új tagállamai között, 2003 óta létezik. Magában foglalja Kelet-Ausztria, Nyugat-Szlovákia, Dél-Csehország és Nyugat-Magyarország régióit és városait. A régió speciális földrajzi helyzettel rendelkezik: négy tagállam határrégióját öleli fel, melyek a „vasfüggöny” 1989-es lehullásával, az EU keleti kibővítésével 2004 májusában és a schengeni egyezmény következményeként 2007 decemberében megszüntetett határellenőrzésekkel a több évtizedes kiszorítottság után egy határokat átlépő, központi térséggé alakulhatott át. Ezen kívül két főváros található itt Európa-szerte is egyedülálló közelségben: Bécs és Pozsony alig 50 km-re fekszik egymástól. A tartományok, körzetek, megyék valamint városok politikai képviselői több politikai konferencián lefektették a közép-európai központ fejlődése szempontjából fontos jövőbeli irányelveket és közös munkaterületeket, kezdve a 2003-ban Kittsee-ben tartott alapító konferenciával. Az Európa-régió célja a régiók és városok intézményesített együttműködése a gazdaság, infrastruktúra, képzés, kultúra valamint a közös lobbizás területén (Forrás: Standort, 33. évf, 3. sz., Martin Hutter cikke, 2009).

Közös gazdasági koncepciók a Centrope-pal

A Centrope gazdasági magját az ikervárosok, Bécs és Pozsony képezik, magas színvonalú képzési kompetenciájukkal valamint a kutatási intézmények koncentrációjával. A közvetlen környezetben találhatók a cseh és a szlovák autógyártás fellegvárai, a nyugat-magyarországi fémipari központ Győr valamint Kelet- és Dél-Ausztria beszállítóipara. A régió sokrétűségéhez járul hozzá a kialakuló IT-szektor valamint az alsó-ausztriai Holzcluster is. Ezen kívül az utóbbi években több száz nemzetközi cég telepedett le a Bécs-Pozsony-régióban, amelyek innen kiindulva az egész közép- és kelet-európai térséget kiszolgálják. A turizmus terén a Centrope-régiók jelentős termál-hagyományokkal és átfogó wellness-kínálattal rendelkeznek, de gazdag közös kulturális életet is mondhatnak magukénak. 2005-ben egy közös turisztikai koncepció valósult meg Dél-Csehország és az alsó-ausztriai Waldviertel között (Forrás: Wikipedia).

Centrope – csomópont Európa szívében

A Centrope-régióban olyan partnerek találnak egymásra, akik optimálisan kiegészítik egymást és fontosak számukra – együtt még inkább, mint egyedül – olyan értékek, mint: a jobb életminőség, az esélyek, kreativitás, ötletgazdagság, növekedés és a harmónikus, nyitott együttműködés. Lényegtelen, hogy a partnerek mely nemzet tagjai, mindegy, melyik nyelvet beszélik. A Centrope-régió gazdasági csomópontnak tekinti magát Európa szívében, előnyeivel és lehetőségeivel a legjobb feltételeket teremti meg ahhoz, hogy Európa egyik legdinamikusabb életterévé váljon.