Toggle Tags

Tagcloud navigation

Just click according to your interests - the bigger the word, the more information available!

Tags:

Karlova Studánka © Zdeněk Strnadel

//// Česká republika

Karlova Studánka: wellness, lyžování a lázeňství

Karlova Studánka je odlišná od všech ostatních severomoravských měst a vesnic.

 

Karlova Studánka - Pod nejvyšší moravskou horou Pradědem (1491 m), funguje jako průsečík horské turistiky, lyžování a lázeňství. Okolní horské hvozdy poskytují nejen čerstvý vzduch a minerální vody, ale i pocit z ničím nerušené přírodní divokosti.

Už od středověku sem přicházeli havíři, aby si zranění nebo bolavá místa ošetřili zdejší vodou, vyvěrající z luk a kopců. Epocha lázeňství se začala psát za doby následovníků Marie Terezie. Její vnukové propůjčili svoje jména jednotlivým pramenům, stavba lázeňských domů s kompletním léčebným i ubytovacím servisem nahradila původní jednoduché koupele už kolem roku 1870. Většina dnešních památkově chráněných staveb v obci nese typické rysy sudetské horské architektury. Celá obec je stvořena pro potřeby lázeňských hostů- jednotlivé části obce oddělují parčíky, arboreta, altány s minerální vodou.

Karlovští jsou na příval turistů už zvyklí, jejich jazyková připravenost je až na výjimky perfektní a standard nabízených služeb jde neustále nahoru. Léčebné pobyty zahrnují řešení potíží alergií, kloubních onemocnění nebo vysokého tlaku. Dost pravděpodobně však tamní prameny dokáží i ze starce dělat mladíky a z mladíků dospělé muže. Přijeďte se přesvědčit!

Více informací:http://www.k.studanka.cz/

Tip od mycentrope.com: Se zážitkovou kartou od MyCentrope.com si můžete užívat České republice a region Centrope!