Toggle Tags

Tagcloud navigation

Just click according to your interests - the bigger the word, the more information available!

Tags:

Húsvét Hollókő (1) © Tourinform Hollókő

//// Maďarsko

Velikonoce v Hollókő – Velikonoční festival v Maďarsku

Velikonoční festival v Hollókő spojuje umělecké řemeslo, zážitek a radost ze života se stále živou maďarskou tradicí.

 

Velikonoce v Maďarsku na zcela tradiční způsob: V regionu Centrope se dodržuje velké množství velikonočních zvyků. Ale jen Velikonočnímu festivalu se podařilo zapsat se do seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Pod touto značkou se v severomaďarské horské vesnici Hollókő v okresu Nógrád drží již více než 25 let prastaré velikonoční národní tradice Paloczanů.

V idylické vesničce ležící severovýchodně od Budapešti se o Velikonocích dbá zejména na řemeslná umění. Návštěvníci mohou přihlížet zručnému malování vajíček podle prastarého vzoru, výrobě velikonočních džbánů, váz a nádobí na hrnčířském kruhu a nejjemnějších i barevných textilií na tkalcovském stavu. Vesnicí se od Velkého pátku do Velikonočního pondělí budou také procházet obyvatelé v historických, bohatě zdobených krojích.

Jeden ze stále dodržovaných velikonočních zvyků v Hollókő je pověstně známý: Pro okolí může působit poněkud barbarsky, ale stejně jako všechny ostatní zvyky má svou platnost, protože jinak by již dávno zanikl. Řeč je o velikonočním polévání děvčat: Na Velikonoční pondělí polévají chlapci studenou čistou vodou svobodné ženy z vesnice. Podle tradovaného příběhu jim tím mají zajistit mládí. Také se říká, že nezbední mládenci chrání tato rozkvetlá mladá stvoření před zvadnutím. Přestože všechny příběhy zní lyricky, v praxi se při zimních teplotách nejedná o nic veselého. Chlapci dříve dívky polévali vědry plnými vody ze studny, dnes mladí ctitelé kropí své milé jen homeopatickými tekutinami, zejména z nejdražších parfémových flakonů. Klasická verze tohoto velikonočního zvyku se dnes neoblomně drží pouze v Hollókő.

Velikonoce v Hollókő jsou jako výlet do minulosti

Mnoho věcí v Hollókő je jako cesta do východoevropské pohádky nebo výlet do starých dobrých časů. Zdá se, že v tomto „živém muzeu“ se čas skutečně zastavil a jeho mimořádná atmosféra pohlcuje i návštěvníky. Dodnes si obyvatelé vesnice krátí čas v dlouhých zimních měsících péčí o staré řemeslné umění. Muži vyřezávají umělecké produkty ze dřeva, ženy vyrábějí hliněné zboží a pestré výšivky podle původních vzorů. O nedělích a svátcích vytvářejí obraz vesnice tradiční kroje. Pro ženské a dívčí kroje jsou typické vrstvené sukně a vysoké čepce. Obzvláště ceněné jsou i šperky, kterými ženy své kroje doplňují a které se často předávají z generace na generaci. Muži nosí tradičně zástěry s vyšitým jménem.

Velikonoce 2014 v Hollókő přivítá Paloczané - hlavní představitelé Velikonočního festivalu

Necelých 100 kilometrů od Budapešti žije v malé osadě Hollókő skupina lidí, kteří udržují při životě prastaré národní tradice: Paloczané jsou známí svou neobvyklou pohostinností a člověk si při návštěvě vždy připadá jako velevážený host. Zejména o Velikonocích dodržují Paloczané mnohé tradice. Velikonoční festival v Hollókő je bezesporu nejkrásnější a nejautentičtější událostí svého druhu v celém Maďarsku. Od procesí na Velký pátek přes oslavu zmrtvýchvstání s průvodem v překrásných starých krojích po prastarý zvyk „polévání dívek“ na Velikonoční pondělí – to je řada velikonočního folkloru, uměleckořemeslné tvorby a povedené zábavy, kterou můžete zažít na tomto maďarském festivalu. Velikonoční událost v Hollókő je jedinečná především díky důrazu na pravá umělecká díla a šperky. Oku budou lahodit také kulinářské stánky, které dbají na tradici a nabízejí pečivo i známou velikonoční šunku.

Hollókő – vesnice jako ze středověku

Hollókő představuje kompletně dochovaný obraz středověké vesnice. Pro tradiční styl výstavby osady jsou charakteristické fasády s vyčnívajícím štítem s valbou, lištami a sedlovou střechou, přičemž okapy valby přečnívají přes fasádu, která je zpevněna trámy nebo podloubími. Interiér domů je rozdělen na tři části: komoru, kuchyň a „dobrou světnici“, která bývá bohatě zdobena. Centrem všech domů je ale kuchyň s pecí, kde paní domu dodnes peče chléb a langoše. Na peci můžete koneckonců i opravdu a za výhodnou cenu přespat.

Střed vesnice tvoří kostel s šindelovou střechou. Jedná se o pozdně gotické umělecké dílo z počátku 15. století, které se na první pohled od ostatních domů příliš neliší. Ve vesnickém muzeu se nacházejí předměty denní potřeby a obrazy ze života Paloczanů, který se tu dnes odehrává ve stejném duchu jako před mnoha staletími. V Hollókő Vás zaujme také hrad z poloviny 13. století, který je opředen mnoha legendami. Mezi ně patří i pověst o pojmenování osady. Pán hradu András Kacsics, který žil ve druhé polovině 13. století, uloupil ženu sousedícího statkáře a uvěznil ji ve svém hradu. Bývalá chůva ženy, známá čarodějnice, přivolala na pomoc syny ďábla. Zloduchové se objevili v podobě havranů (holló) a v zobácích z hradu odnášeli kámen za kamenem, dokud neosvobodili uvězněnou ženu. Z toho je odvozen název Hollókő (havraní kámen). Hrad byl skutečně zbořen během tureckého obléhání vesnice v pozdním středověku.

Historické centrum vesnice vyhořelo v roce 1905 a bylo znovu postaveno podle původní podoby. Trosky hradu ze 13. století byly rovněž zrestaurovány. Ze středověkého hradu, který stojí na 362 metrů vysoké hoře Szár, se člověk může pokochat nádherným pohledem na národní park Bükk a červené střechy z pálených cihel vesnických domů, které se rozléhají v kopcích pohoří Cserhát. Ačkoli historické centrum se svými 67 památkově chráněnými domy s vyřezávanými dřevěnými verandami působí jako muzeum pod širým nebem nebo loutkové divadlo, lidé tu skutečně bydlí a pracují. V některých budovách, které byly po požáru v roce 1909 znovu postaveny ve stylu původní architektury 17. století, naleznou rekreanti možnosti přenocování.

Dostupnost: Hollókő leží ve vzdálenosti jedné a půl hodiny autem severovýchodně od Budapešti.

Veškeré informace naleznete na stránce www.holloko.hu

Zůstáváte na Velikonoce doma? Navštivte velikonoční trhy ve Vídni!

Nezapomeňte: se zážitkovou kartou od mycentrope.com poznáte ty nejkrásnější místa regionu za zvýhodněné ceny!