Toggle Tags

Tagcloud navigation

Just click according to your interests - the bigger the word, the more information available!

Tags:

Adalbert 1-2 © Ursula Pietschmann

Vánoční příběhy od mycentrope.com

Vyprávění příběhů před Vánocemi má dlouhoutradici. Co si lidé vyprávějí v regionu Centrope? Plus: vánoční příběh od mycentrope.com „Adalbert“.

předvánočním čase se v celém regionu Centrope – a kromě toho samozřejmě také v dalších krajích – o adventních nedělích nebo při slavnostech vyprávějí příběhy. Kulturní historikové to přisuzují okolnosti, že převážně rolnická společnost předchozích staletí trávila v chladných týdnech před příchodem nového roku mnoho času ve světnicích domů: Úroda byla dávno sklizena a sníh a zima zabránily další práci venku. Proto si rodiny začaly před Vánocemi vyprávět povídky: částečně mytické, částečně smyšlené… a zrodilo se vánoční vyprávění.

Téměř za každým předvánočním zvykem, který se dodnes v regionu dodržuje, stojí nějaký příběh: Adventní věnec, jehož čtyři svíčky se jedna po druhé rozhoří každou adventní neděli až do Štědrého večera, tak „vypráví“ o blížícím se narození Ježíše a adventní kalendář neodhaluje pouze sladkosti: Za každým otevřeným okénkem se objeví obrázek, který rovněž vypráví malý vánoční příběh. Počátky adventního kalendáře můžeme najít v 17. století: Křesťanské rodiny tehdy skutečně v průběhu prosince postupně pověsily na zeď všech 24 obrázků. Každý obraz vyprávěl malý příběh o životě, lidech a jejich osudech.

Rakousko: Vánoční příběh o čeledínu Ruprechtovi a povídky Karla Heinricha Waggerla

V Rakousku je asi nejznámějším vánočním příběhem ten o čeledínu Ruprechtovi. V této básni od Theodora Storma z roku 1862 popisuje Ježíškův pomocník Ruprecht svou práci: Jako Ježíškův pomocník rozdával o Vánocích dárky hodným dětem: „Přicházím k vám z lesa a musím vám říci, že se blíží Vánoce“.

V průběhu raného novověku měly vánoční povídky v kultuře pevné místo. Jeden z jejich nejznámějších a nejúspěšnějších představitelů byl rakouský lidový literát Karl Heinrich Waggerl(1897 – 1973). S pěti miliony prodaných knih a překladů ve více než tuctu jazyků patří Karl Heinrich Waggerl k nejčtenějším rakouským autorům. Jeho nejznámějším dílem je sbírka vánočních příběhů A přihodilo se. Kniha obsahuje známé vánoční legendy Čemu se musel Ježíšek smátnebo Proč byl černý král Melchior tak veselý. Kromě legend napsal Karl Heinrich Waggerl také mnoho příběhů o vánočních zvycích. „Bohudíky za jednu maličkou jiskru světla v té strašlivé tmě,“ popsal jednou Waggerl období před Vánocemi.

Waggerlovy povídky a úvahy o „nejklidnější době v roce“ se dodnes přednáší při adventních slavnostech. Na zvukové nosiče je v německy mluvících zemích také navyprávěli a zvěčnili populární lidoví herci, jako je Josef Meinrad nebo Heinz Rühmann.

Česko: Vánoční povídka o Davidovi a vánočním kaprovi

Také v České republice vyprávějí rodiče svým dětem v adventním čase vánoční povídky: Jednou z nejoblíbenějších je příběh o Davidovi a vánočním kaprovi: Davidův otec, školník v jedné škole, chtěl ke štědrovečerní večeři sehnat vánočního kapra. David ho směl vybrat, neviděl v něm však slavnostní pokrm, ale vítaného kamaráda na hraní. Aby zvíře ochránil před krutým koncem, schoval všechny nože v domácnosti. Zatímco rodiče spali, hrál si David se svým kamarádem, který měl až do Vánoc zůstat ve vaně. Aby kapra zachránil, odtáhl ho do školy a hodil do bazénu, který žáci používali při tělocviku. Když se rodiče vzbudili, pustili se do zoufalého hledání svého syna. Nakonec ho našli i s kaprem plavajícím v bazénu a byli tak vděční, že Davidovi dovolili, aby svého kamaráda pustil na svobodu do Vltavy.

Maďarsko: Vánoční betlém a gramofon

Kolem Vánoc je v Maďarsku zvykem, že děti chodí od domu k domu a inscenují divadelní představení o Betlému za malý příspěvek pro chudé. Podobně jako v německy mluvících zemích u toho zpívají vánoční koledy. Tento zvyk, který se rozšířil především na venkově, se nazývá Betlehemezés.

V Maďarsku jsou adventní neděle pojímány skoro tak rozjímavě a slavnostně jako samotný Štědrý večer. Rodiny se sejdou kolem rozzářených svíček na adventním věnci a zpívají vánoční nebo zimní písně. Tradičními maďarskými vánočními koledami jsou například Kis karácsony, nagy karácsony (Malé Vánoce a velké Vánoce) nebo Mennyből az angyal (Anděl z nebe). Od 50. let zpívání často nahrazoval gramofon nebo později CD-přehrávač – důležité ale je, že se byt rozezní slavnostními tóny.

Slovensko: Advent patří pastýřským povídkám

Na Slovensku mají velký význam především vánoční povídky o pastýřích. V příbězích pastýřů byl Ježíšek obdarován ovčí kožešinou. Jako vzpomínka se všude zpívají pastýřské písně a hrají pastýřské hry. Také na adventních trzích v Bratislavě se konají pastýřská divadelní představení. V kostele i v rodinném kruhu se v adventním čase vyprávějí biblické příběhy. Nejoblíbenější je samozřejmě ten o narození a životě Ježíše Krista. Po celém Slovensku se také zpívají nebo zní z reproduktorů obchodních domů a restaurací koledy.

Závěr: Vánoční příběhy,vánoční básničky a vánoční písně patří k Vánocům stejně jako vánoční trhy a vánoční strom. Nezáleží na tom, zda se jedná o rozjímavé verše, rozmarné povídky nebo dojemné písně – při vyprávění vánočních příběhů se rozzáří nejen dětské oči.

První část pohádky čtěte na:

http://www.mycentrope.com/cs/home/2515/adventni-pohadka-s-mycentrope-adalbert-1